top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Si Gesit RAMPING di Medan Sempit!


Inilah kereta sorong yang paling unggul di medan yang sempit. ARTCO Banana Green HS-203 Contractor, walau ramping tapi mempunyai bak yang lebih dalam sehingga dapat memuat banyak Material. Kereta sorong ini juga mempunyai pipa di pinggiran bak yang memudahkan ketika hendak memuat maupun mengeluarkan material dari bak.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page